Veelgestelde Vragen

Algemene Vragen

Het meest belangrijke aspect om EgoCall succesvol aan te leren is jouw motivatie om het te willen leren. “Baat het niet schaadt het niet” is weliswaar van toepassing maar dit is geen goede instelling. Jouw instelling zou moeten zijn “Ik ga ervoor”! Natuurlijk is ook het aanleerproces iets waar je vertrouwen in dient te hebben. Lees zoveel mogelijk alhier over de techniek en laat je eerst overtuigen van hetgeen EgoCall o.a. in jouw specifieke situatie kan betekenen.

Naast de al genoemde voorwaarden is een vertrouwensrelatie tussen EgoCall-instructeur en jou van groot belang. Er moet als het ware een klik zijn. Indien het je allemaal aanspreekt dan kun je met een gerust hart een afspraak maken. Ben je nog steeds niet zeker, bel of email dan even voor een informerend gesprek. Zo weet je zeker of het past.

Het tarief voor de EgoCall aanleer-sessie staat vermeld op de afspraken-pagina.

Bel of email even voor persoonlijk contact alvorens de aanleersessie. Wij zullen de vragen graag beantwoorden.

Een afspraak maken kan op verschillende manieren. Het makkelijkste is om je afspraak zelf in te plannen in het online reserveringssysteem. Kom je er zelf niet uit of wil je hulp bij het inboeken van je afspraak dan kun je uiteraard ook even bellen of emailen. Alle aanleer-sessies worden overigens geboekt via het afsprakensysteem van hypnotiseur.nl – EgoCall en het juiste sessie-formulier is hier te downloaden.

Nadat je jouw afspraak definitief hebt gemaakt, ontvang je ter bevestiging een e-mail bericht en optioneel een sms. Voor alle zekerheid adviseren wij je om de gegevens nogmaals te controleren op juistheid. Mocht je geen bevestiging ontvangen hebben, kijk dan ook even in je spambox. Nog steeds geen reserveringsbevestiging ontvangen, neem dan even contact op! Wellicht is er iets misgegaan?

Als cliënt heb je rechten en plichten. Daarnaast dient de wijze van behandeling onomstotelijk en helder te zijn vastgelegd. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg schrijft voor dat met elke cliënt een behandelingsovereenkomst gesloten dient te worden. Alle therapeuten zijn conform deze wet en de daarmee verbonden eisen verplicht om hieraan te voldoen. In dit kader kan pas begonnen worden met een behandeling indien de behandelingsovereenkomst door zowel cliënt als behandelaar ondertekend is.

Let op! Indien een cliënt nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, dan dient de behandelingsovereenkomst door beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers ondertekend te zijn. Bij het ontbreken van één van de handtekeningen mogen de therapeuten de behandeling niet starten! Daarnaast is bij een leeftijd tussen 12 en 16 jaar ook toestemming van het kind zelf vereist.

De behandelingsovereenkomst van EgoCall is bijgesloten in de afspraken-email, maar is ook hier te downloaden.

Annuleringen tot 24 uur voor aanvang zijn altijd kostenloos. Indien een annulering binnen 24 uur voor aanvang plaatsvindt is het eenmalig mogelijk om de afspraak te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij het niet op komen dagen, wordt het volledige sessietarief in rekening gebracht.

De makkelijkste manier om te annuleren is om op de link onderaan in de reserveringsbevestiging te klikken. De reserveringsbevestiging heb je ontvangen direct nadat jij je afspraak gemaakt hebt. Na het annuleren ontvang je ook hiervan een annuleringsbevestiging per e-mail en eventueel per sms. Je kunt jouw annulering ook telefonisch doorgeven.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn ingevuld. Op deze website worden geen gegevens opgeslagen. Egocall.nl houdt zich in alle gevallen aan de vereisten die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Lees ook onze privacyverklaring

Alle gegeven informatie in het kader van de consultatie blijft strikt vertrouwelijk tussen EgoCall-instructeur en cliënt. Uitgangspunt is dat het welzijn en de vrije keuze van de cliënt altijd wordt gerespecteerd.

De overheid wilt dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft deze wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). EgoCall-instructeurs zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en dit is tevens vastgelegd bij het Internationale Hypnotherapeuten Register. Zij voldoen hiermee aan de door de overheid gestelde eisen.

Indien je een gegronde klacht hebt met betrekking tot de afhandeling van de door jou genoten sessie, dan dien je altijd eerst contact op te nemen met de EgoCall-instructeur. Mocht je er onderling niet uitkomen kun je het geschil voorleggen aan Klachtenportaal Zorg. Het lidmaatschapsnummer hiervoor vind je op de voorwaarden-pagina.

Bel of email ons om dit te bespreken.

EgoCall™ Vragen

Er zijn vele mogelijkheden met de EgoCall techniek om veranderingen door te voeren bij jezelf, informatie te verkrijgen of meer. Dit verschilt uiteraard van persoon tot persoon, echter is d.m.v. oefening vaak controle en/of inzicht te krijgen over o.a. de enkele hoofd-onderwerpen:  mentale balans – lichamelijke balans – zelfvertrouwen – geheugen – lichaamstemperatuur – angsten – zelfkennis – droominformatie – inslapen – rust in het hoofd – pijnprikkels – inzichten – stress en onrust lichamelijk en geestelijk – advies – intuïtie/ingevingen – energie – kracht – creativiteit – spiritueel (zie andere vraag) – focus – conditie – doorzettingsvermogen etcetera.

Jazeker. Ook bij jou, uitgaande van een integere drive om dit te willen, en daarmee gepaard de bereidheid om de instructeur te volgen.

Tot nu toe is dit altijd het geval geweest. Daarnaast kan er na de aanleer-sessie altijd ondersteuning worden verkregen door contact te hebben met anderen die de techniek hebben aangeleerd. Overigens eenmaal aangeleerd is de techniek voor het gehele leven beschikbaar (‘ontgrendeld’). Zou de techniek door niet-gebruik afgezwakt zijn, dan kan deze altijd weer eenvoudig ge-heractiveerd worden.

Zoals hierboven beschreven kan dit zeker het geval zijn. Dit werkt net als b.v. conditie: in het begin even bijhouden is bij de meesten een vereiste voor goede en blijvende  resultaten om fit te blijven. Her-activatie is overigens erg eenvoudig, lees hierover meer in de vorige vraag.

Jazeker! Hiervoor is er momenteel een workshop in de maak (gereed medio 2022), genaamd ‘onderbewustwording‘. Groepen tot ca. 10 personen maximaal voor het beste resultaat. Deze prachtige workshop duurt een dagdeel en zal ook op lokatie mogelijk zijn. Neem telefonisch of email-contact met ons op voor meer informatie.

Spirituele mogelijkheden die we al hebben mogen meemaken waren o.a. het praten (allemaal met een fysiek teken of via de stembanden d.m.v. praten) met overledenen (oudheden, bekenden e.d.), vorige leven(s), de ziel en andere levenden. Ook de programmering (spirit) van een alter ego of ander aanwezig energieveld of entiteit is te benaderen. Bij een dergelijke communicatie kunnen we/kan men dan vaak ook overgaan tot gewenste informatie hieruit of veranderingen daarmee. Of wil je leren channelen van welke-bron-dan-ook? Kortom een boeiend onderwerp wat, begrijpelijk, niet voor iedereen is weggelegd maar wel vaak diepe veranderingen teweeg kan brengen.

Dat ligt eraan waarvoor het is, maar bij het aanleren wordt dit al helemaal naar wens en tevredenheid ingesteld en deze zijn dan uit ook nog te breiden of te verlengen door oefening en/of herhaling. Overigens wordt dit onderwerp ook besproken in deze aanleer-sessie.

Wij blijven verbaasd van de nieuwe ontwikkelingen die zich regelmatig voordoen, van diepe plotselinge inzichten tot  spontane oplossingen van vaak jarenlange fysieke of geestelijke problemen. We blijken vaak tot veel meer in staat dan we denken. Ons lichaam, onderbewustzijn en onze bezieling blijkt hoog-intelligent.

We zien en horen regelmatig verhalen over mensen die deze techniek gebruiken om anderen (mensen, baby’s, dieren) aan te voelen en hier antwoord van te krijgen zowel op zielsnivo als onderbewustzijnsnivo. Aangezien de techniek bewijs geeft van de antwoorden, blijft het niet bij een vermoeden. Ook hier geldt: doen is weten (actie maakt denken hierover overbodig).

Ja en nee.
Ja: je verkrijgt eenvoudig toegang tot je onderbewustzijn, voor het doorvoeren van gewenste veranderingen.
Nee: je hoeft niet in een diepe(re) ontspanning/trance. Het resultaat is namelijk meestal instant, met de ogen open en ontspanning is optioneel.

Alle aanleer-sessies worden geboekt via het afsprakensysteem van hypnotiseur.nl – EgoCall.